Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie naší ovocné a okrasné školky v Jaroměři .

Zpráva o činnosti okresního výboru v Jaroměři za čas od 26.září do 10.prosince 1910 .

Slavné okresní zastupitelstvo! Dle výnosu ze dne 21.října 1910 čís.102407 schválil zemský výbor království Českého ve schůzi dne 19.října t.r. usnesení okresního zastupitelstva ze dne 26.září 1910, aby na zařízení okresní ovocnické školky v Jaroměři byla u spořitelny Jaroměřské okresní zápůjčka ve výši K 15.000,- za podmínek v usnesení stanovených. Zápůjčka tato byla teprve tyto dny spořitelnou okresnímu výboru vyplacena. Řídě se usnesením okresního zastupitelstva zakoupil okresní výbor od p.Jos.Etricha pozemek čkat.1542 v Jaroměři ve výměře 4 jiter 543 čtver.sáhů za K 10 414,50,-, kterýžto obnos též prodávajícímu složil. Zakoupený pozemek určený pro zřízení okresní ovocnické školky byl shlédnut též již inspektorem ovocnictví českého odboru rady zemědělské p.Fořtem a shledán pro účel tento zcela vhodným. Maje pozemek zabezpečený vypsal okresní výbor ve smyslu dřívějšího usnesení sl.okresního zastupitelstva konkurs na obsazení místa okresního zahradníka s ročním služným K 1600,-. Za udělení místa toho podáno celkem 36 žádostí. Ze žadatelů přestoupilo stáří konkursem podmíněné tj.30 roků jedenáct, nekvalifikovaní byli tři, čtyři neúplně a nedokonale doložili své žádosti. Po důkladné a všestranné informaci udělil okresní výbor řídě se ustanovením § 12 instrukce pro okresní výbor vydané, místo okresního zahradníka Václavu Špačkovi ze Svárova (u Unhožtě), demonstrátoru král.čes.zem.pomologického ústavu v Troji, který mu byl učitelským sborem tohoto ústavu co nejlépe doporučen. Nově jmenovaný zahradník V.Špaček nastoupil místo své dne 12.listopadu 1910. Nabyv koupí pozemku pro okresní ovocnickou školku, přikročil okresní výbor ihned k opatření řádného plotu. Pro školku vyhražena polovina pozemku tj.4 korce a asi 270 čtver. sáhů, kdežto druhá polovina ponechána v pachtu za dosavadní pachtovné K 39 z jednoho korce ročně. Plot zřizuje se po bedlivém uvážení /jmenovitě nákladu/ tyčkový, s koly borovými. Od původního usnesení svého, zříditi koly kamenné, okresní výbor upustil vzhledem k výši nákladu. Budou státi koly borové as K 212,-, kdežto kamenné koly ze Stanovic stály by K 1300,- a z Nesyté K 1560,- bez vysekání děr. Plot bude v nejbližších dnech dohotoven. Okresní výbor měl v úmyslu přikročiti ihned k vysázení pláňat ve školce a za tím účelem jich již několik tisíc zakoupil. Ale náhle přikvačivší mrazy a sníh zabránily této práci. Pláňata jsou náležitě proti každé pohromě zabezpečena a budou vysázena až z jara 1911. Vzhledem k nedokončeným těmto pracím nelze okresnímu výboru již dnes sděliti, jakého nákladu zřízení okresní ovocnické školky vyžadovalo. Dle výnosu ze dne 27.listopadu 1910 čís.19816 povolil český odbor rady zemědělské na zřízení této okresní ovocnické školky subvenci K 2000,- ze státní a zemské dotace, která bude vyplacena, až školka bude definitivně založena, a slibuje že jest ochoten vzíti co možno v příznivou úvahu i další žádosti okresního výboru o subvenci na vydržování okresní školky pro prvá tři léta. Václav Špaček dal základ "Okresní ovocné školce v Jaroměři".

Spolupracoval s pomologem Janem Říhou a společně vydali atlas "České ovoce", kde je zobrazena "Jaroměřská míšeň". O rozvoj ovocnářství v našem kraji se zasloužil Václav Špaček přednáškami pro zahrádkáře a jako učitel Zemědělského učiliště ve Smiřicích. Nástupcem pana Václava Špačka se stal pan Josef Hrouda. Josef Hrouda se narodil 15.7.1908 v Klášterní Skalici, okres Kolín. Po vyučení ve velkozávodu školkařské firmy v Molitorově absolovoval v roce 1925 Zemský pomologický ústav v Praze-Tróji. Po ukončení pomologie byl přijat jako zahradník 15.7.1927 do Okresní ovocnářské školky v Jaroměři. V roce 1941 po odchodu předchůdce Václava Špačka byl jmenován Okresním národním výborem okresním pomologem a vedoucím Okresní ovocné školky. Po celý jeho život byla jeho práce zaměřena specielně na činnost ovocnářsko-školkařskou. Byl členem krajské zahradnické komise, předsedou školkařské sekce Východočeského kraje a krajským soudním znalcem v oboru pomologie. Také byl dlouholetým funkcionářem Zahrádkářského svazu v Jaroměři a místopředsedou okresní organizace v Náchodě. Celé stovky odborných přednášek a pěstitelských kurzů, dopisování do odborných časopisů a další společenská aktivita je dokladem o jeho profesionální i profesní činnosti. Jmenovaný pan Hrouda vyšlechtil i některé nové odrůdy, např. třešeň "Masitku jaroměřskou", "Velkou černou chrupku" a kříženec mezi třešní a višní "Evu". Pan Josef Hrouda ukončil svoji aktivní činnost v jaroměřské školce 30.4.1973.

Od 1.5.1973 nastoupil jako vedoucí Ovocné školky v Jaroměři pan Jaroslav Topinka, absolvent Střední zahradnické školy v Mělníku, který pokračuje v rodinné tradici zahradnického řemesla: pan František Topinka /1897-1980/, zahradník v Dolní Lukavici, okres Plzeň pan Jaroslav Topinka /1922-2004/, také zahradník v Dolní Lukavici pan Jaroslav Topinka /1947/, po ukončení školy nastoupil v roce 1968 do ovocnářského střediska v Ratibořicích a od roku 1973 do roku 1991 pracoval jako vedoucí Okresní ovocné školky v Jaroměři a v roce 1991 školku postupně zprivatizoval. Ovocná školka se i po privatizaci zabývá zejména pěstováním ovocných dřevin a růží.

V roce 1998 vznikla ještě další nová firma (rozšířil se sortiment o okrasné výpěstky) "Architektura, projekty, realizace a údržba zahrad". Tuto firmu vede Ing.Jan Topinka /1974/, který v roce 1988-1992 absolovoval Střední zahradnickou kolu v Mělníku a v letech 1992-1997 vystudoval zahradnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (fakulta je umístěna v Lednici, nyní Mendelova univerzita Brno). Tato firma se soustředí na realizaci, pěstování prostokořených , kontajnerovaných i balovaných vzrostlých dřevin. Ovocná školka v Jaroměři tedy nyní pěstuje široký sortiment ovocných druhů a odrůd v různých tvarech, dále může nabídnout bohatou kolekci růží (asi 80 odrůd) a další okrasné stromy a dřeviny, včetně realizací a projektů zahrad.

Zpět na úvod